Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Vrienden van Inghelosenberghe

In het kader van het voorkomen van fraude en daarmee het beperken van de financiële risico’s hebben we de belangen van de school, de MR en de activiteitencommissie gebundeld in de “Stichting Vrienden van Inghelosenberghe”. De directeur van de basisschool , voorzitter van de MR en de penningmeester van de activiteitencommissie vormen het bestuur van de Stichting Vrienden van Inghelosenberghe. Zij zijn ieder vanuit hun rol verantwoordelijk voor de verantwoording met betrekking tot de inkomsten (vrijwillige ouderbijdrage, giften en sponsors) én uitgaven.

Door de Stichting Vrienden van Inghelosenberghe kan de financiële verantwoording efficiënt en transparant geregeld worden.