Spring naar hoofd-inhoud

Peuterspeelzaal Foxkidz Inghelosenberghe

Door de Peuterspeelzaal Inghelosenberghe voorzien we binnen onze schoolorganisatie in een professionele opvang voor 2- t/m 12-jarigen. In samenwerking met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is de peuterspeelzaal 5 ochtenden per week geopend. In onze peutergroepen (startgroepen) worden per groep maximaal 16 peuters opgevangen tussen 8.00 en 12.00 uur. Brengtijden zijn van 8.00 tot 8.30 uur en haaltijden zijn van 11.45 tot 12.00 uur. Pedagogisch medewerkers op deze locatie zijn Jamaica Lernout, Lia de Bruijn, Marlies Meuldijk en Aafke van den Berg.

Op de peuterspeelzaal kan een kind zich al goed voorbereiden op het moment dat hij/zij op 4-jarige leeftijd naar onze school gaat. De overstap is dan minder groot, omdat het kind al gewend is aan onze schoolomgeving. Spelenderwijs levert de peuterspeelzaal een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. In het kader van VVE (Voor – en Vroegschoolse Educatie) wordt er nauw samengewerkt met de basisschool. Kinderen krijgen dan extra begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld taalontwikkeling, extra kansen om zich te ontwikkelen, en meer individuele aandacht. De samenwerking bestaat concreet uit o.a. het hanteren van hetzelfde kindvolgsysteem (Kijk! 0-7 jaar), overdracht gegevens van peuter- naar kleutergroep, gezamenlijke voorbereiding projecten en afstemmen van doorgaande leerlijnen (o.a. woordenschat). Op de peuterspeelzaal werken we met de methode Uk en Puk

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart  met het concept “Startgroepen”. Dat is een bijzonder aanbod voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Uw peuter mag dan gratis een dagdeel per week extra komen spelen op de peuterspeelzaal. U krijgt dus een dagdeel extra vanaf de minimale afname van twee dagdelen. Door deze startgroepen worden de ontwikkelkansen van uw kind vergroot en bieden we een naadloze aansluiting voor uw peuter op onze basisschool. Dit aanbod geldt voor peuters uit postcodegebied Sint Jansteen (4564), Kapellebrug (4565) en Absdale (4561). Exacte afspraken over het postcodebeleid in de regio Sint Jansteen – Hulst zijn te verkrijgen bij de directie.

Door deze startgroepen worden de ontwikkelkansen van kinderen vergroot en bieden we een naadloze aansluiting voor uw peuter op onze basisschool.

Wilt u meer informatie? Kom dan gerust tijdens openingstijden even langs, of neem telefonisch contact op. U kunt de informatie ook lezen in het info-boekje ouders PSZ en BSO Inghelosenberghe en in de infobrief schooljaar 2021-2022.

Peuterspeelzaal Foxkidz Inghelosenberghe

Badhuisweg 13
4564 AH Sint Jansteen
0114-374486