Spring naar hoofd-inhoud

Jaarkalender

Informatie-avond brede school: dinsdag 05-09-2023 (18.00-20.00 u)
Startgesprekken ouders gr 1-8: 25 t/m 28-09-2023 en 02 t/m 04-10-23
Schoolkamp groep 8: dinsdag 12-09 t/m donderdag 14-09-2023
Personeelsdag Elevantio (kinderen vrij): woensdag 11-10-2023
Viering kinderboekenweek: vrijdag 13-10-2023
Voortgangsgesprekken ouders gr 1-8: 20 t/m 24-11-2023
Sinterklaasviering: vrijdag 01-12-2023
Kerstviering: donderdag 21-12-2023
Carnavalsviering: vrijdag 09-02-2024
Oudergesprekken gr 1-8: 21-02 t/m 01-03-24
Nationale pannenkoekdag: vrijdag 08-03-2024
Paasviering: donderdag 28-03-2024
Voortgangsgesprekken gr 1-7: 08 t/m 12-04-2024
Koningsspelen: vrijdag 19-04-2024
Schoolreis gr 3-8: donderdag 30-05-2024
Schoolfeest gr 1-2: donderdag 30-05-2024
Studiedag (kinderen vrij): woensdag 12-06-2024
Rapportgesprekken gr 1-7: 17 t/m 21-06-2024
Musical groep 8: donderdag 27-06-2024
Expressie-ochtend: woensdag 03-07-2024
Afscheid groep 8 / laatste schooldag: donderdag 04-07-2024