Spring naar hoofd-inhoud

Zeeuws verkeersveiligheidslabel

Onze school draagt al vele jaren met trots het Zeeuws verkeersveiligheidslabel (ZVL). Iedere school met het ZVL zorgt voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan hun kinderen. Kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. Aanvullend aan de verkeerslessen, gaat het dan ook om oefenen van bijvoorbeeld fietsvaardigheid, het ervaren van de dode hoek van vrachtauto’s, het leren inschatten van risico’s enz.

Jaarlijks proberen we met alle groepen één of meerdere keren deel te nemen aan activiteiten die in dit kader aangeboden worden. Ook betrekken we nadrukkelijk ouders/verzorgers bij de verkeerseducatie door ze regelmatig te informeren en te betrekken bij activiteiten.

Als ouder/verzorger kunt u uw kind zeker ook thuis goed begeleiden bij het opgroeien tot veilige weggebruikers. Simpelweg door samen aan het verkeer deel te nemen, ga samen op pad! Leuke ideeën om verkeersgedrag samen te bespreken vindt u op de volgende website.