Spring naar hoofd-inhoud

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.

Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een procedure opgesteld.

 

 1. Wat doet u als u een klacht heeft?

  Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:

 1. Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht.

 2. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de vertrouwenspersoon op onze school.

 3. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van Elevantio, Postbus 4, 4570 AA Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier gevormd.

 4. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College van Bestuur, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B).

 5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (zie onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp van de vertrouwenspersoon.

 6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

   

 1. Vertrouwenspersoon.

  Vertrouwenspersonen op onze school zijn Didi Neefs en Kathelijne Merckx. Zowel ouders als kinderen kunnen bij hen terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersonen kunnen worden aangesproken op school of kunnen via email worden bereikt: didineefs@ogperspecto.nl of kathelijnemerckx@ogperspecto.nl  .  

  Het bestuur van Elevantio geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersonen voor ouders en/of verzorgers en medewerkers  zijn:
  Chiara Middelhuis  06-30994769     c.middelhuis@mwago.nl 
  Anmette de Wit      06-51175227     a.dewit@mwago.nl
  Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/  of www.mwago.nl Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl 

  Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Elevantio, tel. 0114 347880.
   

   

 2. Een klacht indienen.

  Op onze website en op de website van Onderwijsgroep Perspecto (www.onderwijsgroepperspecto.nl) vindt u het beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Perspecto (voorloper huidige bestuur Elevantio). Daarbij ook het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk hopen wij als school dat al deze procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane problemen samen op een zo goed mogelijke manier oplossen.