Spring naar hoofd-inhoud

Activiteitencommissie

Onze school heeft een zeer actieve activiteitencommissie. De doelstelling van deze activiteitencommissie is o.a.:
-de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers te bevorderen
-ouders/verzorgers daadwerkelijk te betrekken bij het schoolgebeuren
-het voeren van acties t.b.v. eigen of andere scholen
-organiseren en begeleiden van diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten.
-het assisteren van het onderwijsteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten
-medewerking te verlenen aan de totstandkoming en goede functionering van de MR.

De hoofdtaak van de activiteitencommissie is het opzetten van en het verlenen van medewerking aan een groot scala van activiteiten die de school een bruisend en soms ook feestelijk karakter geven. Wij vragen aan de ouders/verzorgers een (vrijwillige) bijdrage (zie ook inghelosenberghe.ogperspecto.nl/ouders/ouderbijdrage/ )voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Denk hierbij aan excursies, sinterklaasfeest, carnaval enz. In overleg met activiteitencommissie en   medezeggenschapsraad is deze bijdrage vastgesteld op € 17,50 per kind. Wij hopen ook dit jaar op uw bijdrage te kunnen rekenen en verzoeken u het bedrag vóór 1 december over te maken op rekeningnummer NL39 RBRB 8841 4521 37 tnv Stichting Vrienden van Inghelosenberghe. Bij betaling altijd naam en groep van uw kind(eren) vermelden aub

De volgende ouders zijn lid van onze activteitencommissie : Nancy van den Broeck  (voorzitter)  Ann de Rudder (secretaris), Wendy Bauwens (penningmeester), Manon Heijens, Wanda Spork, Jan de Bruijne, Karlien Boussen, Tamara van Vlierberghe, Karin Zwartelé, Chantal Morcus, Natlien Boënne, Sharon Verbuyst, Carola de Letter en Nienke Dehulster.