Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van bs Inghelosenberghe. In de raad van onze school hebben 3 gekozen leden namens de ouders zitting en 3 gekozen leden namens het personeel. De directeur van de school is bij iedere mr-vergadering aanwezig als adviseur en vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag.

Samenstelling oudergeleding:
Charlotte van de Wiele, Marnix Zwartel√© en Jordy Heijman (voorzitter).
Samenstelling personeelsgeleding:
Georgina Schelfhout (secretaris), Annemiek Nederhof en Inge Dewachter.

Heeft u een vraag voor de MR of wilt u iets delen met hen? Mail dan naar mr.inghelosenberghe@outlook.com