Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws:

27-02

Herfstvakantie 2023 wijkt af van landelijk advies

De herfstvakantie 2023 voor regio Zuid wijkt af van de informatie die vermeld staat op de site van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid geeft een richtlijn over de vakanties en vaak wordt dit advies overgenomen door de...[meer...]

10-02

Trots op tevreden ouders!

Uitkomst oudertevredenheidsmeting opnieuw ruim voldoende[meer...]

29-03

Leerlingen lopen voor Vastenactie en mini-Roparun

Vrijdag 8 april a.s. organiseert basisschool Inghelosenberghe 2 sponsorlopen. De leerlingen van groep 1 t/m 7 lopen een parkoers op het schoolplein of voetbalveld. Dit doen ze voor het Vastenactieproject van onze parochie...[meer...]

10-09

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. De organisatie helpt ouders door ze...[meer...]

02-07

Schoolfeest!!

Dit jaar ging de schoolreis niet door en ook het schoolfeest voor peuters en kleuters mocht niet doorgaan. Maar..... we gaan dit schooljaar toch nog een schoolfeest organiseren voor ├ílle groepen. Op woensdag 21 juli worden...[meer...]

30-06

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is opgestart om de achterstanden die leerlingen hebben opgedaan als gevolg van alle Corona-maatregelen te repareren. Alle scholen krijgen voor het NPO een extra bijdrage per leerling. U...[meer...]

16-04

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022

Op basis van de uitkomsten van de ouderraadpleging heeft de oudergeleding van de MR, in goed overleg met de personeelsgeleding, unaniem ingestemd met de keuze voor model 1: Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren we op Basisschool...[meer...]

Displaying results 1 to 7 out of 272