Spring naar hoofd-inhoud

De schooltijden zijn in het schooljaar 2022-2023 voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag: 8.30 - 14.00
dinsdag: 8.30 - 14.00
woensdag: 8.30 - 14.00
donderdag: 8.30 - 14.00
vrijdag: 8.30 - 14.00
Wij hanteren een continurooster in een 5-gelijke-dagen-model.  

Om 8.20 uur gaat de zoemer. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dan via het hek bij het grote schoolplein zelfstandig naar hun klas toe lopen. In de klas kan de groepsleerkracht hen even verwelkomen, een kort praatje maken waarna ze aan de slag gaan met een inloopactiviteit. Om 8.25u wordt iedereen geacht aanwezig te zijn, waardoor de lessen ook daadwerkelijk om 8.30u kunnen beginnen.

De kinderen van groep 1 en 2 worden vanaf 8.20 uur door de groepsleerkracht opgevangen. Zie daarvoor onze nieuwsbrief juli 2020.