Spring naar hoofd-inhoud

Medisch protocol

Leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de directie weleens het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De directie aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.

Leerkrachten en directie begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.

Wanneer er fouten worden gemaakt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden. Daarom wordt in het medisch protocol beschreven dat medische handelingen niet door professionals van een basisschool worden verricht. Een nadere onderbouwing hiervan en wat de school in voorkomende gevallen wél biedt, wordt beschreven. Ook is er aandacht voor hoe te handelen als een kind ziek wordt op school en als ouders vragen om medicijnen te verstrekken.

Ouderformulier verzoek verstrekken medicijnen