Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van brede school Inghelosenberghe


Onze school is een brede school, waarin basisonderwijs centraal staat en waar ook plaats is voor kinderopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Ieder kind is anders, heeft eigen capaciteiten, talenten en interesses. Dus werken we volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs in een vertrouwde, geborgen en veilige omgeving. Onze school moet een plek zijn waarin ieder kind met plezier leert en zich ontwikkelt. We vinden het belangrijk ons werk te doen op basis van een aantal kernwaarden, die we gezamenlijk hebben bepaald binnen het strategisch beleidsplan van Elevantio: respect, vertrouwen, verbinding, pluriformiteit en passie zijn geen loze kreten, maar de basis van alles wat we doen. Aanvullend daarop hebben wij op schoolniveau 4 kernwaarden beschreven die de basis zijn van ons handelen: samen, groei, eigenheid en enthousiasme.
Onze school in Sint Jansteen wordt bezocht door ongeveer 220 leerlingen. Het team bestaat uit 1 directeur en 18 groepsleerkrachten. Van de voor- en naschoolse opvang maken wekelijks zo'n 30 kinderen gebruikt en naar de peuterspeelzaal komen gemiddeld dagelijks zo'n 16 2- en 3-jarigen. Ook is er een voorziening voor kinderopvang van 0-4 jaar. De kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal wordt geleid door een team van pedagogisch medewerkers.
Op deze website vindt u allerlei zaken die met onze school te maken hebben en fotomateriaal van activiteiten. Loop eens langs alle thema's, lees de informatie en geniet van de foto's. Zo krijgt u een indruk van de "Inghelosenberghe".

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel ze ons!