Spring naar hoofd-inhoud
23-06-2024

Schooladvies en voortgezet onderwijs


Vanaf het schooljaar 2023-2024 werd de eindtoets basisonderwijs vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt jaarlijks plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. Wij vinden het belangrijk om aan ouders duidelijk te maken hoe dit advies tot stand komt. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school. Volg de link en lees hoe wij op Inghelosenberghe zorgvuldig het advies po-vo formuleren.


< Handle with Care