Spring naar hoofd-inhoud
10-02-2023

Trots op tevreden ouders!

Uitkomst oudertevredenheidsmeting opnieuw ruim voldoende


We zijn opnieuw heel blij met de waardering die we van de ouders krijgen. Deze keer heeft 44% van onze ouders deelgenomen aan de meting. Dat is ruim voldoende om een betrouwbaar beeld te krijgen van onze kwaliteit.

Onze school werd nu gewaardeerd met een rapportcijfer van 7,9 . Het gemiddelde cijfer voor de beoordelingen (op een schaal van 1-4) was 3,29. Daarmee scoort onze school ruim voldoende. Twee jaar geleden kregen we een rapportcijfer van 7,65, en een tevredenheid tussen de 75 en 100% per thema.

Ons streven om deze keer per thema een waardering te krijgen van minimaal 80% ruim voldoende tot goed is niet gelukt. Bij de thema’s “leerstofaanbod”, “zorg en begeleiding”, “opbrengsten” en “incidenten” haalden we dat niet. De waardering voor die thema’s was overigens wel voldoende tot ruim voldoende.

De vragenlijst was afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, waarbij de volgende thema’s beoordeeld werden:

 • Algemene indruk
 • Kwaliteitszorg
 • Leerstofaanbod
 • Leertijd
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Afstemming
 • Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
 • Schoolklimaat
 • Zorg en begeleiding
 • Opbrengsten
 • Sociale veiligheid
 • Incidenten

De uitkomsten van deze tevredenheidsmeting gebruiken we voor het schoolplan 2023-207. Hierin beschrijven we aan welke doelen en actiepunten we de komende vier jaar willen gaan werken om de kwaliteit van onze school te verhogen.


< Leerlingen lopen voor Vastenactie en mini-Roparun