Spring naar hoofd-inhoud
08-02-2021

Onze school is terug open!


Vanaf maandag 8 februari mogen alle onze leerlingen weer naar school komen. En daar kijkt iedereen naar uit. We hebben vele positieve reacties gekregen n.a.v. de manier waarop we het thuisonderwijs georganiseerd hebben. Dank u wel daarvoor. Maar ook u verdient een compliment voor de wijze waarop u uw kind(eren) ondersteund heeft.

Maandag starten we weer “normaal”. Ons onderwijs willen we verantwoord, veilig en uitvoerbaar organiseren. Daar hebben we ieders medewerking bij nodig. Daarom hebben we een aantal aandachtspunten / afspraken die we met instemming van onze medezeggenschapsraad opgesteld hebben.


< Oudertevredenheidsmeting: Blij met tevreden ouders!