Spring naar hoofd-inhoud
14-05-2020

Een betrokken MR is belangrijk


We proberen onze medezeggenschapsraad bij uiteenlopende zaken te betrekken. Op die manier ondersteunen ook ouders de vormgeving van onze onderwijsorganisatie. Tijdens de meivakantie en ook deze week hebben we goed overleg gehad. Weliswaar op afstand, maar het waren efficiënte gesprekken. Natuurlijk hebben we het Plan van Aanpak mbt de herstart van het onderwijs besproken, maar we praten ook samen over onderwijskundige ontwikkelingen, de schoonmaak, vervangingsprotocol of bijvoorbeeld over verkeersveiligheid.

U wordt binnen de MR als ouder/verzorger door drie ouders vertegenwoordigd. Twee leden zijn periodiek aftredend en stellen zich wel herverkiesbaar. Hierbij een oproep om u ook verkiesbaar te stellen. Heeft u interesse? Meldt dat dan vóór 1 juni a.s. bij de secretaris van onze mr: georginaschelfhout@ogperspecto.nl


< Fijn dat je er weer bent!