Spring naar hoofd-inhoud
03-04-2020

Informatie mbt maatregelen bs Inghelosenberghe corona-crisis

Antwoord op de meest gestelde vragen


Het coronavirus is elke dag in het nieuws. Ook als je zelf niet ziek bent, krijg je toch te maken met de gevolgen van het virus. Evenementen zijn afgelast, horeca is gesloten, er gelden specifieke regels voor winkels e.d. Ook hoor je steeds dezelfde adviezen: blijf thuis, houd 1,5 meter afstand van elkaar, was je handen, nies in je elleboog… Er wordt veel over gepraat en het levert veel vragen op. Hieronder staat informatie waardoor enkele vragen beantwoord kunnen worden. Tot hoe lang duurt de sluiting van de school? Onze school gaat vanaf 11 mei weer open. Tot die tijd zal er geen onderwijs op afstand verzorgd worden. De opening vraagt veel voorbereiding omdat we rekening moeten houden met de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Wij zijn daarom druk in overleg hoe we onze school en ons onderwijs veilig kunnen inrichten. Zodra we u daar concreet over kunnen informeren krijgt u die informatie via e-mail toegestuurd. Moet mijn kind het huiswerk maken, de school is toch gesloten? Nu de school gesloten is betekent dit niet dat uw kind vrij is (m.u.v. de meivakantie, zie volgende vraag). De leerkrachten werken vanaf thuis gewoon door en zorgen er wekelijks voor dat alle kinderen opdrachten krijgen die ze thuis moeten maken. Wekelijks is er digitaal (via Google Hangouts) of telefonisch contact met ieder gezin. Als we merken dat een kind niet reageert en/of weinig of geen huiswerk maakt wordt dat contact intensiever. Het aangeboden basisprogramma moet dus gemaakt worden door alle leerplichtige kinderen. Eventueel werken we samen met de leerplichtambtenaar als afspraken rondom het thuisonderwijs niet worden nagekomen. Krijgen kinderen tijdens de vakantie ook huiswerk? Er is met alle andere basisscholen in de regio afgesproken dat kinderen én leerkrachten tijdens de meivakantie (ook Goede Vrijdag en Paasmaandag) echt vrij zijn. Er worden dan dus geen week- of dagtaken doorgestuurd. Leerkrachten zijn op die dagen ook niet bereikbaar om eventueel vragen te beantwoorden of te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ouders van kinderen in vitale beroepen hun werk kunnen blijven doen en dat ook kwetsbare kinderen de nodige aandacht krijgen zal de noodopvang tijdens de meivakantie wel worden verzorgd door de kinderopvangorganisaties. Ik wil graag in contact komen met de groepsleerkracht. Kan ik de juf of meester bereiken? Onderling contact vinden wij erg belangrijk. Tijdens de 1e week van de sluiting van onze school heeft u allemaal een e-mailbericht ontvangen van de groepsleerkracht met daarin zijn/haar e-mailadres. Tijdens werkdagen is er onder schooltijd altijd een groepsleerkracht bereikbaar, dus op berichten wordt snel gereageerd. Zelfs 's avonds of in het weekend is er zo nodig contact. Vanaf week 14 is frequent contact met alle kinderen via Google Hangouts. Een kind spreken én zien is erg waardevol. Ook de kinderen vinden dat erg leuk. Telefonisch is de school tijdens schooltijden gewoon bereikbaar: 0114-314380 . Ook via het e-mailadres

inghelosenberghe@ogperspecto.nl kunt u contact hebben met onze leerkrachten en/of directie. Ik heb thuis geen (of te weinig) computers. Hoe kan mijn kind zijn huiswerk maken? Het aanbod van thuisonderwijs gaat bijna allemaal digitaal. Dat is in sommige gezinnen best lastig. Niet iedereen heeft een geschikte laptop, telefoon, IPad, Chromebook of een ander device. Als dit voor u thuis een probleem is kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Hij/zij zorgt er dan voor dat u van school een Chromebook kunt gebruiken. Kan ik mijn kind naar de kinderopvang brengen? Onze school is gesloten maar de kinderopvang is tijdens werkdagen geopend. Er worden kinderen opgevangen waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Tijdens die opvang is er voor de kinderen ook een mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Daarbij worden ze ondersteund door de pedagogisch medewerkers, en er zijn ook dagelijks 2 leerkrachten (niet tijdens vakantiedagen) op school aanwezig om eventueel hulp te bieden. Algemene informatie is te vinden op

de flyer en op de

website van Kind in Zeeuws-Vlaanderen . Mijn kind blijft nu niet over, krijg ik het betaalde geld terug? We zullen in overleg met de medezeggenschapsraad bespreken hoe we daar mee om zullen gaan. U wordt daar nog over geïnformeerd. Ik merk dat het thuis(onderwijs) vaak erg lastig is en dat we vaak meningsverschillen hebben. Kan ik daarover met iemand praten, of eventueel tips krijgen? We zijn ons er erg bewust van dat heel de corona-crisis en het thuiszitten van kinderen en ouders vaak voor extra spanning binnen het gezin zorgt. Indien u vragen heeft, ondersteuning wenst of een luisterend oor nodig heeft, neem dan zeker contact op met de groepsleerkracht. De jeugdverpleegkundigen van de GGD hebben een telefonisch spreekuur opengesteld voor al uw vragen rondom de opvoeding in deze bijzondere tijd. Het telefoonnummer 0113-249316 is bereikbaar op werkdagen van 14.00-15.30u en op maandag en donderdag van 19.30-21.00u. Op de

site van de GGD vindt u 10 tips hoe om te gaan met de huidige thuisblijfsituatie. Ook Emergis heeft voor cliënten maar ook voor anderen die behoefte hebben aan een goed gesprek de Emergis telefoonlijn geopend (maandag t/m vrijdag van 9.00-21.00u): 0113-267080. Daarnaast heeft Emergis een speciale

themawebsite ontwikkeld waarbij mensen ondersteuning kunnen vinden bij vragen over angst, eenzaamheid, piekeren, slecht slapen enz. Kan ik de informatie die ik vanuit Onderwijsgroep Perspecto krijg ergens teruglezen? Via Onderwijsgroep Perspecto krijgt u algemene informatie die voor alle scholen van onze onderwijsgroep gelden. U vindt de informatie hier terug: Brief ouders/verzorgers

13-03-2020 Brief ouders/verzorgers

15-03-2020 Brief ouders/verzorgers

16-03-2020 Brief ouders/verzorgers

31-03-2020 Op de

Perspecto-website vindt u ook algemene informatie over het leren thuis.


< Melissa wint regionale voorleeswedstrijd